# עמודות: 1 2 3 4 5 6
  מחיר רגיל 169.00 ₪ מחיר מבצע 200.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 175.00 ₪ מחיר מבצע מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 199.00 ₪ מחיר מבצע 250.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 169.00 ₪ מחיר מבצע 220.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 275.00 ₪ מחיר מבצע 300.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 145.00 ₪ מחיר מבצע 180.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 169.00 ₪ מחיר מבצע 217.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 155.00 ₪ מחיר מבצע 230.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 175.00 ₪ מחיר מבצע 0.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 155.00 ₪ מחיר מבצע 210.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 155.00 ₪ מחיר מבצע 220.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 225.00 ₪ מחיר מבצע מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 218.00 ₪ מחיר מבצע מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 158.00 ₪ מחיר מבצע 0.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪
  מחיר רגיל 105.00 ₪ מחיר מבצע 220.00 ₪ מחיר ליחידה: 0.00 ₪